Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Θέλετε να συνεισφέρετε; Παρακαλούμε καταθέστε τις ιδέες σας για τα παρακάτω θέματα.

Η βιώσιμη κινητικότητα σε αριθμούς

Συνδεθείτε μαζί μας

Συχνεσ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας σημαίνει «Σχεδιασμός με τον άνθρωπο στο επίκεντρο». Αποτελεί την ιδέα της ολοκληρωμένης προσέγγισης και ενισχύει την ισορροπημένη ανάπτυξη όλων των μέσων μεταφοράς παράλληλα με τη στροφή προς εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης. Είναι ένα στρατηγικό σχέδιο που βασίζεται στις υφιστάμενες πρακτικές σχεδιασμού και λαμβάνει υπόψη του τις αρχές της ενοποίησης, της συμμετοχής και της αξιολόγησης, έτσι ώστε να καλύψει τις ανάγκες κινητικότητας των ανθρώπων σήμερα και στο μέλλον με στόχο μια καλύτερη ποιότητα ζωής στις πόλεις και στην ευρύτερη περιοχή τους.
Η ανάπτυξη ενός κοινού οράματος θα αποτελέσει έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους του ΣΒΑΚ της πόλης των Χανίων. Το όραμα παρέχει μια ποιοτική περιγραφή του επιθυμητού μελλοντικού αστικού περιβάλλοντος και είναι αυτό που θα θέσει τη βάση προσδιορισμού των στόχων και των μέτρων που θα προκύψουν. Το μακροπρόθεσμο αυτό όραμα για την ανάπτυξη των μεταφορών και της κινητικότητας για το σύνολο της αστικής περιοχής, το οποίο θα περιλαμβάνει όλα τα μέσα και τις μορφές των μεταφορών θα γίνει ο οδηγός του ΣΒΑΚ της πόλης των Χανίων, εφόσον γίνει ευρέως αποδεκτό τόσο από τους πολίτες όσο και από τους ενδιαφερόμενους φορείς.
Η συμμετοχή διαφορετικών τύπων εμπλεκομένων (δημόσιες αρχές, ιδιωτικές επιχειρήσεις, κοινωνικές οργανώσεις και οργανώσεις πολιτών, ή όλα αυτά μαζί) σε όλη τη διαδικασία σχεδιασμού της βιώσιμης αστικής κινητικότητας της πόλης των Χανίων και η αντιμετώπιση των ιδιαίτερων απαιτήσεών τους είναι σημαντική. Αυτό θα βοηθήσει στη επικύρωση  του σχεδίου και στη βελτίωση της ποιότητάς του. Παράλληλα, καθώς οι πολίτες αποτελούν μια ειδική υπο-ομάδα εμπλεκομένων, η συμμετοχή τους στη διαδικασία σχεδιασμού θα αποτελέσει θεμελιώδη προτεραιότητα των τοπικών αρχών προκειμένου να διασφαλιστεί η επικύρωση  και η ποιότητα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.
Ο προσδιορισμός των στόχων και των προτεραιοτήτων του ΣΒΑΚ της πόλης των Χανίων θα επιτευχθεί με τον εντοπισμό των κοινωνικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών βελτιώσεων που απαιτούνται, εστιάζοντας στο τι χρειάζεται να περιορισθεί, να βελτιωθεί ή να παραμείνει σταθερό. Οι στόχοι αποτελούν στην ουσία τον απώτερο σκοπό και την πιο συγκεκριμένη μορφή δέσμευσης σε ένα ΣΒΑΚ, σχετίζονται με τον επιθυμητό βαθμό της αλλαγής εντός ενός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου, παρέχοντας παράλληλα διαφάνεια και σαφήνεια για το σχεδιασμό σχετικά με τις αλλαγές στις μεταφορές και την κινητικότητα στην πόλη.

Το ΣΒΑΚ αποτελεί την ιδέα της ολοκληρωμένης προσέγγισης και ενισχύει την ισορροπημένη ανάπτυξη όλων των μέσων μεταφοράς παράλληλα με τη στροφή προς εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης. Σε μια εποχή που οι οικονομικοί πόροι είναι περιορισμένοι, είναι πολύ σημαντικό οι λύσεις που θα υιοθετούνται να κάνουν χρήση των διαθέσιμων πόρων με πιο αποδοτικό τρόπο. Ο σχεδιασμός της βιώσιμης αστικής κινητικότητας της πόλης των Χανίων θα αλλάξει τις προτεραιότητες από τα μεγάλα οδικά έργα προς ένα ισορροπημένο μίγμα μέτρων συμπεριλαμβανομένων των μέτρων διαχείρισης κινητικότητας με χαμηλό κόστος.

Η ανάπτυξη του ΣΒΑΚ Χανίων επικεντρώνεται στην επίτευξη φιλόδοξων, μετρήσιμων στόχων προερχόμενων από βραχυπρόθεσμες επιδιώξεις, που συμβαδίζουν με ένα όραμα κινητικότητας και ενσωματώνονται στη γενικότερη στρατηγική της βιώσιμης ανάπτυξης. Περιέχει ένα σχέδιο για τη βραχυπρόθεσμη εφαρμογή στρατηγικών, το οποίο θα περιλαμβάνει σαφές χρονοδιάγραμμα εφαρμογής, σχέδιο προϋπολογισμού, καθώς και μια σαφή κατανομή αρμοδιοτήτων και πόρων που απαιτούνται για την εφαρμογή των πολιτικών και των μέτρων που θα περιλαμβάνονται στο σχέδιο.
Η παρακολούθηση και αξιολόγηση τόσο της διαδικασίας σχεδιασμού όσο και της εφαρμογής των μέτρων είναι ζωτικής σημασίας για την αποτελεσματικότητα του σχεδίου. Έτσι η εγκατάσταση ενός μηχανισμού παρακολούθησης και αξιολόγησης θα βοηθήσει στο να εντοπισθούν και να προληφθούν προβλήματα κατά την προετοιμασία και την υλοποίηση του ΣΒΑΚ της πόλης των Χανίων, και, εάν είναι απαραίτητο, να «επαναπροσδιοριστούν» μέτρα για την επίτευξη των στόχων εντός του διαθέσιμου προϋπολογισμού. Παράλληλα, ενώ θα παρέχεται απόδειξη της αποτελεσματικότητας του σχεδίου και των μέτρων του θα επανα-τροφοδοτείται ο δημόσιος διάλογος.
Latest from our blog

Our Blog

TIMELINE POST NEWS
We're a close team of creatives, designers & developers who work together to create beautiful, engaging digital experiences. We take pride in delivering only the best.
 1. ervthmatologio

   

  Για να απαντήσετε στο ερωτηματολόγιο, πατήστε πάνω στην παραπάνω εικόνα ή εδώ.

 2. week

  Πατήστε στην παραπάνω εικόνα για περισσότερες πληροφορίες.


 3. 123


 4. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ_ΔΙΚΤΥΟ_ΦΟΡΕΩΝ

  Παρουσίαση στο Δίκτυο Φορέων με τίτλο:

 5. Ο Δήμος Χανίων συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2019, διοργανώνοντας σειρά δράσεων από τη Δευτέρα 16 έως και την Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου 2019, οπότε και κορυφώνονται οι δράσεις, με την “Ημέρα χωρίς Αυτοκίνητο”.

  Στόχος των δράσεων είναι η προώθηση των βιώσιμων τρόπων μεταφοράς και η ευαισθητοποίηση των πολιτών στη χρήση εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης.

  Οι δράσεις του Δήμου για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας περιλαμβάνουν:

28213-41600
 • Διεύθυνση:

  ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - ΚΥΔΩΝΙΑΣ 29,Τ.Κ. 73135, XANIA ΚΡΗΤΗΣ

 • Fax:

  28210-93300

 • Mail

  dimos@chania.gr

Έχετε κάποια ιδέα? Επικοινωνήστε μαζί μας, για να την λάβουμε υπόψιν.
5 + 6 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter
The subscriber's email address.